Category Archives: Forex Trading

XTrade nie wyp?aci?a mi depozytu

XTrade nie wyp?aci?a mi depozytu Witamy na stronie brokera Forex MaxiTrade – bezpieczny i skuteczny handel od profesjonalistów. Z brokerem MaxiTrade b?dziesz móg? przeprowadza? transakcje walutami, kryptowalutami, akcjami oraz indeksami. Oprócz konta dla wi?kszych depozytów i ni?szych spreadów zawsze mo?esz … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

#1 Skilled Foreign exchange Trading Courses In South Africa Worth investing refers to purchasing securities which are thought-about undervalued within the market. This can be a important step in becoming a Foreign exchange trader. The Hedge fund Administration Course is designed … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

??????? ?????? ????????????? ???????

??????? ?????? ????????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??????? ? ???? ??? ????????? ?????, ? ???? ???????????? ?????????? ???? ??? ????????. ??? ???????? ????????? ?? ???????? ????? ???????. ??????, ??????? ?????? ?????????? ? ???????????? ?????? ???? ??? ??? ???? ? ??????. … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

The Basics of Best Forex Broker

The Basics of Best Forex Broker Finding the Best Best Forex Broker Forex operates 24 hours per day, https://www.forex.com/en-uk/ five days every week, and it has no single, centralized sector. Brokers often attempt to attract you by offering high capital … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

?????, ??? ???????? ??????? ? Forex ??? ??????

?????, ??? ???????? ??????? ? Forex ??? ?????? ? ????? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ??????? ??? ?????. ????? ????, ??? ???????? ?????????????????? ??????? ????? ?? ????????? ???????????? ??????? ?? ?????. ????? ???????, ???????? ?? ??????? ????? ???????? ???????????? ????? … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

?????? ???????????? OmisGO? ???????? ???? OMGUSD

?????? ???????????? OmisGO? ???????? ???? OMGUSD ????? ???????????? OmiseGO (????? OMG) ????? ????? ???????? ??? ? ????????????, ??? ? ? ???????? ????????. ???????, ??? ???????????? ????? ?????????????? «???????? ?????», ? ? ????????? ????? ????????? ?????????? Plasma Cash, ?? ???? ??????????? … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

Dane makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne BDSwiss”,”rh”:”bdswiss.com”,”rid”:”_SxcuwojPg” width=”252px” alt=”kalendarz ekonomiczny forex”/> Odpowiednia decyzja na rynku walutowym forex PKB jest niezwykle istotnym miernikiem rozwoju gospodarki. By ten odczyt móg? przynosi? coraz wi?ksze warto?ci, rynek pracy musi by? efektywny i wydajny. By taki móg? by? poziom bezrobocia musi … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

Analiza Fundamentalna Forex na Rok 2018

Analiza Fundamentalna Forex na Rok 2018 Jednak traderzy, który stosuj? analiz? techniczn? wiedz?, ?eby unika? handlu w trakcie publikacji danych, gdy? mo?e to negatywnie wp?yn?? na moment wej?cia w rynek. Dane makroekonomiczne, tak jak wspomniano powy?ej, mog? wskaza? nam g?ówny … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

Analiza Techniczna

Analiza Techniczna Historia lubi si? powtarza? ale nie daje gwarancji podobnych zachowa? Rozpoznawanie punktów zwrotnych na wykresie to trudna technika analityczna. Do poszukiwania tak zwanych pivotów mo?na stosowa? wiele narz?dzi, by obiektywnie analizowa? wykres. Ju? w XVII wieku japo?scy handlarze … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment

What is Forex Trading

What is Forex Trading This trade represents a “direct exchange” between two currencies, has the shortest time frame, involves cash rather than a contract, and interest is not included in the agreed-upon transaction. Fluctuations in exchange rates are usually caused … Continue reading

Posted in Forex Trading | Leave a comment