Category Archives: Brexit

BREXIT notice- UK passport holders

BREXIT notice- UK passport holders Rozpocz??o to dwuletni okres negocjacji pomi?dzy UE i Wielk? Brytani? w sprawie zasad uporz?dkowanego wyj?cia, przewidziany w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z ramienia UE prowadzi?a je Komisja Europejska, na podstawie wytycznych i dyrektyw … Continue reading

Posted in Brexit | Leave a comment